Spelregels waterpolo

Deze uitgave van de Spelregels Waterpolo is een vertaling van de spelregels uitgegeven door World Aquatics.

Afwijkingen en aanvullingen op de spelregels die voor Nederland gelden zijn tussen haakjes en cursief vermeld en hebben voorrang op wat er in de oorspronkelijke spelregel staat. Voor de officiële spelregels van waterpolo kunt u onderstaand document doorlezen of downloaden.

Of kijk eens op waterpolospelregels.nl, waar naast de highlights van de wijzigingen van september 2023 ook alle spelregels worden weergegeven. Er zijn spelregels die worden ondersteund met beeldmateriaal.

Spelregels-2023-1.0-DEF