Snorkelen

Het accent komt meer te liggen op de technische uitvoering van de zwemslagen.