Opfrissingscursus voor W-officials EZ&PC

Binnen EZ&PC hechten we veel waarde aan professionaliteit. Bewustwording creëer je door herhaling en daar zit immers de kracht. Ondanks dat het W-officialschap een vrijwillige basis betreft, moet de official wel op z’n gemak de functie uit kunnen oefenen.

Bij een waterpolowedstrijd zijn er minimaal drie officials nodig; te onderscheiden in een secretaris (evt. een 2e), een tijdopnemer en 30-secondenklok waarnemer. Eén van die drie taken, de secretaris, bedient de tablet en klopt het wedstrijdverloop in het systeem in.

Op maandagavond 03 juni was het mogelijk voor het huidige W-official-team om kun kennis op te frissen; met name gefocust op het gebied van affiniteit met het Digitale WedstrijdFormulier (DWF). Al enkele jaren maakt de waterpolo in Nederland gebruik van het DWF; een applicatie om het wedstrijdverloop in vast te leggen in plaats van de inmiddels verouderde papieren administratie. Ondanks dat men dit systeem inmiddels al enkele jaren hanteert, was het nog niet voor iedereen geheel vanzelfsprekend hoe om te gaan met dit snufje. Onder begeleiding van een ervaren W-official-docent is het hele systeem doorgenomen en behandeld.

Naast dit opfris moment, gefocust op het DWF, zal er in de aankomende tijd ook een moment plaatsvinden voor de officials om de bediening van het nieuwe scorebord zich eigen te maken én vragen te stellen omtrent de nieuwe spelregels die vanaf seizoen 2019/2020 in zullen gaan.

Naast het feit dat het huidige team de kennis weer paraat heeft, is een tiental aankomend W-officials een aantal maanden geleden begonnen met de cursus om uiteindelijk over twee weken examen af te leggen. Hopelijk slaagt iedereen en mogen we een tiental nieuwe W-officials verwelkomen; vele handen maken licht werk, nietwaar!